NL BREAKING TEAM

Donderdag 12 januari 2023

In 2022 werd de NADB Breaking ranking opgesteld om te bepalen wie er gedurende het jaar door de NADB genomineerd konden worden voor deelname aan het WDSF EK en het WDSF WK. Verder werd volgens eerder gecommuniceerd beleid, de NADB Breaking Ranking gebruikt als selectiecriterium voor de samenstelling van een Nederlands team (mannen en vrouwen) dat zich met mogelijke topsport ondersteuning zal voorbereiden op weg naar de Olympische Spelen in Parijs 2024.

De afgelopen weken hebben de NADB Breaking Divisie samen met leden van de Breaking Commissie gewerkt aan:
– Het helder krijgen van de selectiecriteria voor uitzending van Nederlandse Breakers naar WDSF Kampioenschappen en Breaking For Gold (BFG) ranking events in het jaar 2023.
– Het samenstellen van een Nederlands team ter voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs in 2024.

Breaking TeamNL
Op basis van hun positie op de 2022 NADB Breaking ranking is besloten om met 8 Nederlandse Breakers in gesprek te gaan om aan te sluiten bij TeamNL op weg naar Parijs 2024. Het gaat hierbij om de volgende personen:

Mannen
1. Jeroen van der Linden (nr 1 ranking)
2. Lee Demierre (nr 2 ranking)
3. Lorenzo Caboni (nr 3 ranking)
4. Cis Brans (nr 4 ranking)
3. Menno van Gorp (bijzondere status)

Vrouwen
1. India Sardjoe (nr 1 ranking)
2. Boukje van Hoorn (nr 2 ranking)
3. Janelle Dongen (nr 3 ranking)

De NADB zal in 2023 deze Breakers nomineren voor deelname aan WDSF BFG Ranking Events en WDSF Kampioenschappen. Met ieder van deze breakers zal persoonlijk contact op worden genomen over het vervolg van dit traject.


Uitzending 2023 events
Aangezien de 2022 NADB ranking is opgesteld voor uitzending WDSF kampioenschappen EK en WK 2022 en niet voor de BFG Ranking events heeft de NADB Breaking Divisie in samenwerking met de Breaking Commissie besloten om voor uitzending en toekenning nominaties te kijken naar de stand van de WDSF BFG ranking.

BFG World Series 2023
Gezien de geldende quota zullen de top 3 mannen en top 3 vrouwen genomineerd worden voor uitzending naar de BFG World Series events gebaseerd op de BFG ranking. Er zijn inmiddels 4 BFG World Series aangekondigd, waarvan 2 bevestigd. De kostenvergoeding voor uitzending World Series events is momenteel nog in afwachting van goedkeuring door het NOC*NSF. Voor uitzending naar open International series en Challenge series events zal vooralsnog geen tegemoetkoming worden gedaan.

EK en WK 2023
Ook voor uitzending EK 2023 in Mei en WK 2023 in September zal worden gekeken naar de stand van de BFG ranking. Gezien de geldende quota zullen de top 2 mannen en top 2 vrouwen genomineerd worden voor uitzending. Aangezien het EK een open karakter heeft zal nog worden gekeken of er meer TeamNL breakers met kostenvergoeding naar het EK kunnen gaan. De kostenvergoeding voor uitzending WDSF events is momenteel ook nog in afwachting van goedkeuring door het NOC*NSF.

NADB Breaking ranking 2023 en verder
Aangezien de 2022 NADB Breaking ranking nu is afgesloten gaat de NADB Breaking Divisie op korte termijn in gesprek met de Breaking Commissie om de rol van de nationale ranking te evalueren en vorm te geven voor 2023 en verder. In dit kader is er door de NADB op 9 januari 2023 een aanvraag ingediend aan de WDSF voor goedkeuring met terugwerkende kracht van de 2022 NADB Breaking ranking. Dit zal overigens dus geen effect hebben op de selectiecriteria voor de 2023 events, aangezien hiervoor zal worden gekeken naar de BFG ranking.

Voor vragen kan contact op worden genomen met de NADB breaking divisie via breaking@NADB.eu